Trendler

Kurumsal&
Trendler

Trendler

Trend moda sektörü başta olmak üzere sürekli olarak kendini yenileyen hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan bir ifadedir.
Biz trendin bugünkü haline bağımlı kalmayarak geleceğe odaklı projeler yürütüp tasarımlar yapıyoruz.
Ofisimizde bir araya geliyor , bir beyin fırtınası yapıyoruz. 
Her birimiz kendi yaşadığı mekandan , semtten , şehirden , yeme-içme kültürü gibi her türlü kriterden etkilendiği yaşam 
tarzlarını ortaya koyuyor. Beyin fırtınası sonunda ortaya çıkan kelimeler de o sezonun hikayelerinin temalarını oluşturuyor.
Temaların ardından renkleri , kumaşları ve son olarak da dokuları ortaya çıkarıyoruz.
Geçmişten feyz alıp bugünden ders çıkarıp geleceğe yatırım yapıyoruz.

Back to top